Asociatia Pro Palatul Copiilor

Asociația Pro Palatul Copiilor Sibiu a dobândit personalitate juridică în luna iunie 2018 și este înscrisă în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale din 23.04.2019.

Asociația - formată din cadre didactice cu experiență vastă în învățământul formal și nonformal și în activități extrașcolare - are ca scop și obiectiv principal susținerea și promovarea activităților socio-culturale, educaționale și sportive ale copiilor, tinerilor și adulților din România, în vederea performării în domeniul non-formal și extra-școlar.

În vederea îndeplinirii scopului pentru care a luat ființă, Asociația are următoarele obiective:

- promovarea și susținerea tinerelor talente în vederea obținerii performanței și afirmării acestora în domeniul artistic, cultural, sportiv-turistic și tehnico-științific, la nivel județean, regional, național și internațional, integrarea culturală națională la nivel european și internațional, afirmarea unei entități spirituale naționale în contextul universal;

- dezvoltarea, promovarea și susținerea proiectelor artistice, culturale, sociale, educative, sportive și de divertisment ale copiilor și tinerilor cu aptitudini în domeniu;

- sprijinirea și implicarea activă în dezvoltarea unor programe specifice cu caracter cultural, educațional, sportiv, socio-civic și recreativ de integrare europeană;

- stimularea activității și a copiilor și tinerilor cu rezultate deosebite în toate domeniile educaționale, prin acordarea de burse și premii;

- susținerea și promovarea copiilor și tinerilor cu dizabilități care au aptitudini în toate domeniile educaționale;

- sprijinirea copiilor şi tinerilor talentaţi cu dizabilităţi, a celor aflaţi sau proveniţi din centre de plasament, precum şi a celor care provin din familii dezorganizate sau cu situaţii financiare precare, în vederea continuării studiilor şi participării acestora la diferite concursuri şi festivaluri județene, regionale, naţionale şi/sau internaţionale.

- susţinerea de cursuri, simpozioane, ateliere de lucru si activităţi de mentorat în diverse domenii ale activitaţilor extra-şcolare/activitaţii educative non-formale pentru copii, tineri şi adulţi;

- susținerea de programe de tip non-formal în domeniul educaţiei permanente;

- sprijinirea învăţării pe tot parcursul vieţii prin acreditarea, furnizarea, organizarea şi desfăşurarea de programe de formare continuă;

- sprijinirea programelor tip Şcoală după şcoală organizate în unităţi de învăţământ în calitate de furnizori de activități extra-şcolare/activitatea educativă non-formală;

- obţinerea de fonduri, donaţii, sponsorizări pentru modernizarea şi întreţinerea bazei materiale a Palatului Copiilor Sibiu şi a instituţiilor partenere;

- sprijinirea Palatului Copiilor Sibiu în orice alte activităţi, la solicitarea acestuia.

Teleabă Roxana
0722-172451
E-mail
propalatulcopiilorsibiu@yahoo.com
Website
https://palatulcopiilorsibiu.ro/
Facebook
Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *